தொடர்புக்கு

வேண்டவந்த அம்மன் ஆலயம்

பெருங்குடி ,

திருமயம் தலுக்கா ,

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் .

பேருந்து வழித்தடங்கள்

9A,9D.

வழி: கடையக்குடி.